Договір оферти

1. Визначення термінів

1.1. Продавець – Федерація стронгмену України, зареєстрована за адресою: 02206, м. Київ, вул. А. Малишка 31-а, офіс 35, ІДН 37935889, яка є власником сайту strongman.org.ua.

1.2. Покупець – фізична або юридична особа, що здійснює замовлення Товарів через сайт strongman.org.ua.

1.3. Товар – товари та послуги, що реалізуються Продавцем через сайт strongman.org.ua.

1.4. Замовлення – заповнена та підтверджена Покупцем форма замовлення на сайті strongman.org.ua.

2. Предмет Договору

2.1. Продавець зобов’язується передати власність на Товар, а Покупець зобов’язується оплатити та прийняти Товар за ціною та у визначений термін.

3. Оформлення Замовлення

3.1. Замовлення Товару здійснюється шляхом заповнення відповідної форми на сайті strongman.org.ua та його подальшої обробки.

3.2. Замовлення вважається прийнятим до виконання після підтвердження Продавцем.

4. Ціна і Доставка Товару

4.1. Ціни на Товар вказані на сайті strongman.org.ua та можуть змінюватися Продавцем без попереднього повідомлення.

4.2. У разі необхідності доставки Товару, вартість доставки та умови оплати визначаються окремо для кожного замовлення.

5. Права та обов’язки Сторін

5.1. Продавець зобов’язується надати Покупцеві інформацію щодо Товару та умов його придбання.

5.2. Покупець зобов’язується оплатити Товар в умовлені термін та отримати його.

6. Повернення Товару

6.1. Повернення Товару здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Витрати на доставку Товару при поверненні не компенсуються, якщо інше не передбачено окремо угодою Сторін.

7. Відповідальність

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору відповідно до чинного законодавства України.

8. Конфіденційність і захист персональних даних

8.1. Продавець зобов’язується зберігати конфіденційність інформації, отриманої від Покупця, та використовувати її виключно для виконання умов Договору.

8.2. Персональні дані Покупця обробляються відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

9. Інші умови

9.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

Федерація стронгмену України Адреса: 02206, м. Київ, вул. А. Малишка 31-а, офіс 35 ІДН: 37935889 ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” (МФО 300711) р/р № 26006052736097

“>