ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства молоді та спорту України

________________2013 № __________

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ ЗІ СТРОНГМЕНУ

І.   Програма, ранг і характер змагань

1.1. Програма та ранг змагань

 1. Перелік вправ, які входять до програми змагань зі стронгмену затверджено федерацією стронгмену України.

1.1.10. Змагання проводяться за чинними правилами Федерації стронгмену України (далі — ФСУ), що узгоджуються з правилами міжнародної федерації стронгмену (далі — WSF).

1.1.11. ФСУ проводить:

а) змагання зі стронгмену різного рангу серед  — чоловіків, ветеранів юніорів, юнаків, студентської та учнівської молоді ;

б) комплексні заходи серед різних груп населення.

1.2. Загальні положення

1.2.1. Змагання зі стронгмену  поділяються на особисті, командні та особисто-командні. У особистих змаганнях визначаються тільки результати кожного спортсмена, за які йому надається відповідне місце. У командних змаганнях підсумкові результати кожного спортсмена зараховуються команді. В особисто-командних змаганнях підсумкові результати кожного спортсмена зараховуються як кожному учаснику, так і команді.

1.2.2. У змаганнях можуть брати участь спортсмени поза конкурсом. Рішення про їх допуск приймає мандатна комісія. Якщо спортсмен змагається поза конкурсом, він не впливає ні на особисті, ні на командні підсумки, не встановлює рекорди. За результатами цих змагань йому не може бути присвоєно спортивне звання (розряд).

1.2.3. Якщо спортсмен змагається в особистому заліку, він не входить до складу команди, не впливає на її підсумкові досягнення, але втручається до розподілу особистих місць у даній ваговій категорії, може встановлювати рекорди. За результатами цих змагань йому може бути присвоєно спортивне звання (розряд). Під час підведення підсумків за рік бали за зайняте місце в такому випадку не нараховуються.

1.2.4. Характер  змагань та кількість і послідовність змагальних вправ у кожному конкретному випадку визначається положенням про них.

1.2.5. У змагання, що включені до офіційного календарного плану має бути включено не менше чотирьох стандартних вправ.

 1. Крім змагань із багатоборства, проводяться турніри в окремих стандартних вправах та мас-реслінгу як окремого виду стронгмену.
 1. Змагання проводяться між спортсменами в категоріях, визначених відповідно до їх ваги та віку.
 1. Змагання проводяться у порядку зростання вагових категорій від найлегших до найважчих.
 1. Вагові категорії спортсменів поділяються відповідно до регламенту змагань на потоки (виступ групи спортсменів у відповідності до регламенту та сценарію змагань в той чи інший часовий проміжок), якщо кількість спортсменів у ваговій категорії перевищує 20, учасники обов’язково поділяються на дві (або більше) групи.
 1. В одному потоці змагаються спортсмени однієї або кількох суміжних вагових категорій.
 1. Розподіл спортсменів на групи (перша — сильніша, друга — слабша і далі) проводиться головною суддівською колегією (далі — ГСК) залежно від їх спортивних досягнень (за 12 місяців до початку змагань), що подані у попередніх заявках. Списки спортсменів, які поділені на групи, оприлюднюються не пізніше, ніж за 15 хв. до початку зважування у потоці.
 1. Першими змагаються спортсмени слабшої групи.
 1. Кожному учасникові змагань надається одна спроба в кожній вправі. Винятки викладаються у відповідних розділах цих Правил. Спортсмен, який набрав більшу суму балів, стає переможцем у своїй ваговій категорії. Інші учасники класифікуються відповідно до набраної суми. Якщо два учасники показують однаковий результат у сумі балів, то перевагу має спортсмен, який має більшу кількість перемог. Для визначення місць у вправах бали будуть нараховуватися таким чином (приклад для 8 учасників):

1 місце – 8 балів;

2 місце – 7 балів;

3 місце – 6 балів;

4 місце – 5 балів;

5 місце – 4 бали;

6 місце – 3 бала;

7 місце – 2 бали;

8 місце – 1 бал.

У разі, коли спортсмен не виконав завдання в якійсь вправі бали не нараховуються. При нічиїх у вправах бали учасників діляться порівну. Якщо необхідно визначити місця у загальному заліку, місця будуть визначатися за одним із таких принципів:

а) за більшістю перших місць;

б) за більшістю других місць і так далі.

Перед початком змагань буде проведено сліпе жеребкування, щоб визначити стартовий порядок учасників для першої вправи. Після цього, якщо іншого не заявлено, порядок виходу спортсменів у наступній вправі буде реверсним або зворотнім, згідно із результатами попередньої вправи, тобто, спортсмен, котрий показав найгірший результат у попередній вправі, буде виходити першим і навпаки. При парних вправах учасники виходять так само у зворотному порядку зайнятого місця у попередній вправі, тобто: 8 і 7, 6 і 5, 4 і 3, 2 і 1. Перед останньою вправою учасники виходять так само у зворотному порядку, але за сумою набраних у всіх попередніх вправах балів. Тобто, учасник із найменшою кількістю балів виходить першим і навпаки.

Якщо спортсмени продемонстрували однакові результати у вправі (однакова зафіксована вага, однакова кількість підйомів тощо), то сума балів плюсується та ділиться на кількість тотожних результатів (середнє арифметичне), відповідно розподіляються місця по принципу середніх величин (наприклад 1-3; 5-8; 3-4).

ІІ. Організаційні питання

2.1. Положення про змагання.

2.1.1. Змагання зі стронгмену  проводяться на підставі положення, що розробляється ФСУ та затверджується центральним органом виконавчої влади з питань фізичної культури та спорту. Зміни та доповнення має право вносити центральний орган виконавчої влади з питань фізичної культури та спорту за поданням федерації, але не пізніше, ніж за 30 днів до початку змагань. Інформація про спортсменів (прізвище, ім’я, дата народження, представництво, спортивний розряд, прізвище тренера), що вказана в попередній заявці не підлягає змін у процесі змагань.

2.1.2. Положення про змагання не повинне суперечити Правилам.

2.1.3. Положення надсилається відповідним спортивним організаціям не пізніше, ніж за два місяці до початку змагань.

2.2. Іменні заявки.

2.2.1. Іменні заявки  для участі у змаганнях подаються генеральному секретарю ФСУ у терміни, що визначені положенням про змагання. Попередні іменні заявки на змагання, що проводить ФСУ, надсилаються за адресами, що вказані в додатку 1, не пізніше, ніж за 21 день до початку змагань.

2.2.2. Усі розділи іменної заявки (додаток 2) заповнюються обов’язково друком. У них проставляються підпис лікаря та печатка фізкультурно-спортивного диспансера з датою проходження медичного огляду кожного учасника. Документом, який може підтвердити рішення лікаря, є довідка медичного закладу.

2.2.3. Усі спортсмени, що беруть участь у змаганнях, повинні бути застраховані. Відповідні страхові поліси надаються під час проходження Мандатної комісії.

2.2.4. Спортсмен допускається до змагань Мандатною комісією, про що робиться відповідна позначка у заявці.

2.3. Мандатна комісія (МК)

2.3.1. Питання про участь спортсменів або команд у змаганнях вирішує МК, яка створюється на місці їх проведення.

2.3.2. До складу МК входять: представник організації, яка фінансує й проводить змагання (голова), головний суддя, головний секретар і лікар.

2.3.3. Після розгляду заявок МК вирішує питання щодо допуску команд та спортсменів до змагань. Відомості про кількісний склад учасників змагань заносяться до протоколу МК .

ІІІ. Учасники змагань, представники й тренери команд

3.1. Категорії спортсменів.

3.1.1. Змагання зі стронгмену  проводяться серед осіб чоловічої статі.

3.1.2. Вік спортсменів визначається роком, місяцем та днем народження.

3.1.3. Змагання проводяться серед спортсменів, які розподіляються на такі вікові групи:

Чемпіонат / Кубок Вікова група
Відкритий чемпіонат
(без урахування віку)
–       15 років і старші
Юнаки –       15-18 років
(від дня, коли виповнюється 15 років, включно весь календарний рік, у якому виповнюється 18 років)
Юніори –       19-23 роки
(від дня, коли виповнюється 19 років, включно весь календарний рік, в якому виповнюється 23 роки)
Дорослі –       24-39 років
Ветерани (чоловіки) –       1 група — 40-49 років (з 1 січня календарного року, коли виповнюється 40 років, включно весь календарний рік, в якому виповнюється 49 років)

–       2 група — 50-59 років (з 1 січня календарного року, коли виповнюється 50 років, включно весь календарний рік, в якому виповнюється 59 років)

–       3 група — 60-69 років (з 1 січня календарного року, коли виповнюється 60 років, включно весь календарний рік, в якому виповнюється 69 років)

–        4 група — 70 років і старше (з 1 січня календарного року, коли виповнюється 70 років)

Як виняток, до участі до змагань можуть бути допущені спортсмени, яким ще не виповнилося 15 років, але які мають достатній рівень фізичної та технічної підготовки, окремий дозвіл лікаря та письмову заяву батьків про те, що вони не заперечують проти участі їхньої дитини у змаганнях.

3.1.4. Участь спортсменів тієї або іншої вікової групи у змаганнях (разом або окремо) регламентується положенням про змагання.

3.2. Вагові категорії

3.2.1. Точність вимірювання власної ваги спортсменів проводиться відповідно до калібрування вимірювальних пристроїв, на яких зважуються учасники змагань, але не більше 0,01 кг та не менше 0,05 кг.

3.2.2. Усі змагання проводяться з розподілом спортсменів на такі вагові категорії:

а) до 95 кг,

б) 95,01-110 кг,

в) понад 110 кг.

3.3. Загальні правила

3.3.1. Кожна команда може мати у складі 9 спортсменів. Від однієї команди в будь-якій ваговій категорії може бути не більше, ніж 3 учасники.

3.3.2. Кожній команді дозволяється робити попередню заявку із включенням максимум п’ятьох резервних спортсменів. Вони можуть бути заявлені в будь-який час до початку зважування у відповідній ваговій категорії. Прізвище, ім’я, дата народження та інші дані про запасних спортсменів повинні бути включені до попередньої іменної заявки (див. Додаток 1), що подається на розгляд Мандатної комісії.

3.3.3. Нарахування командних балів на змаганнях усіх рангів проводиться у такому порядку:

1 місце — 12 балів,

2 місце — 9 балів,

3 місце — 8 балів,

4 місце  — 7 балів,

5 місце  — 6 балів,

6 місце  — 5 балів,

7 місце  — 4 бали,

8 місце  — 3 бали,

9 місце  — 2 бали.

За інші місця кожен спортсмен, який закінчив змагання отримує 1 бал. У змаганнях усіх рангів до командного заліку включаються результати 3 кращих спортсменів від кожної команди. Інші варіанти нарахування балів регламентуються окремими положеннями.

3.3.4. Кожна регіональна організація має надати список членів команди для участі у всеукраїнських змаганнях із зазначенням найкращих результатів (в стандартних вправах), які було показано спортсменом за останні 12 місяців в офіційних змаганнях саме у тій ваговій категорії, в якій його заявлено. Також необхідно вказати назву та дату проведення змагань, на яких цей результат було показано. Якщо за останні 12 місяців спортсмен не виступав у даній ваговій категорії, необхідно вказати результат, який було показано ним саме в цій ваговій категорії раніше. Все те, що зазначене вище, стосується резервних спортсменів також. Заявка має бути подана до технічного секретаря ФСУ не пізніше, ніж за 21 день до початку змагань. Якщо результат у тій ваговій категорії, в якій заявлений спортсмен, не вказано, при розподілі учасників змагань на групи, він автоматично відноситься до слабшої групи. Відсутність попередньої заявки або помилки при поданні інформації в заявці можуть призвести до дискваліфікації команди (спортсмена) чи до іншого її (його) покарання. Якщо спортсмен був дискваліфікований, результат, показаний ним в період дискваліфікації на інших змаганнях, не може бути внесений до заявки для участі у всеукраїнських змаганнях.

3.3.5. Команди нагороджуються за перші три місця. Якщо дві або більше команд мають однакову суму балів, першість отримує команда, яка має більше перших місць. Якщо кількість перших місць однакова, першість за командою, яка має більше других і т.д. місць, враховуючи місця, що посіли шість залікових учасників. Якщо переможця знову не визначено, беруться до уваги результати всіх учасників команди. Якщо всі показники однакові, обидві команди посідають одне місце, а наступне місце не розподіляється.

3.3.6. На всіх змаганнях медалі за перше, друге і третє місця у кожній ваговій категорії вручаються відповідно до накопиченої суми балів. Також до цих нагород можуть вручатися медалі або дипломи за місця в окремих вправах у кожній ваговій категорії. Нагородження за призове місце, яке учасник виборов в окремій вправі, проводиться наприкінці змагань.

 1. Обладнання

4.1. Площадка змагань

Площадка змагань повинна бути прямокутної форми 40х25 метрів, плоскою (без нахилів поверхні), огородженою турнікетами, висотою 1 метр. Всередині площадки мають бути розташовані роздільні доріжки (для дисциплін на дистанцію), паралельно одна одній розміром 2х20 м, в середині площадки має бути розташований мінімум один дерев’яний поміст 3х3 метри ( для статичних вправ).

4.2. Технічні характеристики стандартного обладнання для встановлення рекордів Світу, Європи, України.

Вправа Розміри обладнання
«Прогулянка фермера» –       довжина 70 см;

–       висота 45 см;

–       ширина 16 см;

–       висота ручки 15 см;

–       діаметр ручки 29 мм;

–       вага порожнього снаряду 115 кг

«Лог-ліфт» –       довжина 190 см;

–       відстань між ручками 62 см;

–       діаметр32 см;

–       діаметр ручки 29 мм;

–       вага порожнього снаряду 85 кг

«Супер-йок» –       довжина 70 см;

–       висота min 95 см, max 155см;

–       ширина 135 см;

–       діаметр коромисла 75 мм;

–       вага порожнього снаряду 250 кг

«Дамбл» –       довжина 35 см;

–       діаметр дисків 25 см;

–       довжина ручки 15 см;

–       діаметр ручки 62 мм;

–       вага порожнього снаряду 75 кг

«Шилд» –       ширина нижня 45 см, верхня 55 см;

–       висота  75 см;

–       товщина 15 см;

–       вага порожнього снаряду 180 кг

«Карусель Конана» –       довжина труби 550 см;

–       висота триноги 105 см;

–       відстань кріплення початку кошику з вантажем від центру триноги  85 см;

–       вага порожнього снаряду 80 кг

«Аполлон- аксель» –       довжина 200 см;

–       діаметр грифу 50 мм;

–       вага порожнього снаряду 15 кг.

«Кулі Атласа» –       діаметр 530 мм;

–       вага  снарядів 110, 125, 135, 150, 160, 170, 180 кг;

–       вироблені з армованого цементу 400 марки

«Тайєр фліп» –       скат типорозміру 9,5R48, тип рисунку протектора OR (підвищеної прохідності)
«Тяга» –       важкоатлетична штанга з дисками, які відповідають стандартам міжнародної федерації важкої атлетики (WWF). Для виконання даної вправи спортсмен мусить бути вдягнений в довгі шкарпетки (закривати всю гомілку)
 1. Екіпіровка

Спортсмени змагаються, вдягнені в майки, або футболки  – на торсі та будь-якому одязі, що облягає ноги.

5.1. Спеціальні трико.

До використання в змаганні допускаються спеціальні трико для пауерліфтингу тільки тих фірм-виробників, які зареєстровані та затверджені технічним комітетом міжнародної федерації пауерліфтингу IPF. Трико спортсмена повинне бути суцільним і виготовленим із матеріалу, що має один слой матеріалу. Воно мусить розтягуватися, мати однакову товщину по всій поверхні, без будь-яких додаткових латок, підкладок або смуг. Трико з будь-якими швами, накладками, іншими деталями, що, на думку суддів, вставлені виключно для зміцнення, забороняються для використання у змаганнях.

5.2. Труси (плавки)

Під костюм спортсмена повинні бути одягнені стандартний фабричний бандаж або стандартні фабричні труси типу плавок із суміші бавовни, нейлону або поліестеру (але не плавки плавця, що містять компоненти гуми або подібного матеріалу, за виключенням прогумованої тасьми для трусів на талії).

5.3. Шкарпетки:

 1. a) можуть бути будь-якого кольору або забарвлення й мати фабричний логотип;

б) повинні бути такої довжини, щоб не торкатися бинтів, що намотані на колінах, або наколінників;

в) дозволяється захисне покриття всередині шкарпеток для захисту гомілок при виконанні тяги, якщо при перевірці екіпіровки вирішено, що це не допомагає при виконанні вправи.

5.4. Пояс (ремінь)

Учасник може застосовувати пояс. Його треба одягати поверх одежі, щоб його було видно суддям.

5.5. Взуття

а) допускається тільки спортивне взуття у вигляді кросівок, спеціального взуття для важкої атлетики або пауерліфтингу;

б) не дозволяється взуття з металевими шпичками або планками;

5.6. Бинти

Дозволяється застосовувати бинти, наколінники, налокотники або пов’язки з еластичних фабричних матеріалів, що мають один шар із поліестеру, бавовни.

5.6.1. Бинти на зап’ястки

а) можна використовувати бинти, довжина яких не перевищує 1 м, а ширина — 8 см. бинти з петлею, в яку просовується рука, повинні бути не довшими 50 см;

б) якщо використовують спеціальні бинти у вигляді “рукава”, їх довжина разом із липкими фіксаторами не повинна перевищувати 1 м також вони можуть мати петлю для великого пальця. під час виконання вправи петля не повинна бути накинутою на пальці;

5.7. Перевірка екіпіровки (ПЕ)

5.7.1. Перевірка особистої екіпіровки може проводитись у будь-який час виділений для змагань (може бути оголошений на технічній нараді), але не пізніше, ніж за 20 хв. до початку змагань у відповідній ваговій категорії. Якщо в змаганнях одного потоку бере участь велика кількість учасників, процедура контролю екіпіровки може розпочинатися за 0,5-1 годину раніше часу, передбаченого регламентом. Для цього колегія суддів ФСУ може призначити додаткових суддів.

5.7.2. Для виконання цієї процедури призначаються мінімум двоє суддів. Усі предмети мають перевірятися до того, як на них поставлять відмітку (промаркують). Відтоді вони є дозволеними для виступу у змаганнях.

5.7.3. У разі виникнення сумнівів щодо екіпіровки, суддя повинен консультуватися з членами колегії суддів ФСУ, або із суддею вищої категорії серед тих суддів, які присутні на змаганнях.

5.8. Загальні положення.

5.8.1. Суворо заборонено використовувати олію, мазі або інші мастила на тілі, костюмі або особистих речах.

5.8.2. Дитяча присипка (тальк), крейда, рідка крейда, каніфоль або магнезія можуть застосовуватися на тілі спортсмена або на його екіпіровці, за винятком бинтів.

5.8.3. Забороняються будь-які недозволені речовини для обробки обладнання для стронгмену, за винятком тих речовин, що періодично використовуються для стерилізації.

5.8.4. Забороняється роздягатися, або змінювати екіпіровку в полі зору глядачів.

5.8.5. Забороняється змагатися в брудному одязі або мати неохайний вигляд.

5.8.6. Спортсмен зобов’язаний:

а) дотримуватися норм поведінки й етики на місці змагань та поза ними;

б) знати й виконувати Правила та положення про змагання;

в) брати участь у церемоніях відкриття змагань і нагородження;

г) негайно з’являтися до суддів за їх викликом, виконувати їх розпорядження щодо правил змагань;

ґ) якщо на змаганнях передбачений антидопінговий контроль, бути присутніми на місці розміщення спортсменів із дня приїзду до закінчення змагань;

д) своєчасно з’являтися для проходження допінг-контролю, якщо попереджений про нього;

е) знаходитися на місці змагань своєї вагової категорії до їх закінчення, якщо сам змагання закінчив раніше.

5.8.7. Згідно з рішенням ГСК або журі спортсмени усуваються від змагань, а результати анулюються:

а) за відсутність на процедурах нагородження або передчасне їх залишення;

б) повторне порушення (після попередження) правил змагань, етичних норм на місці змагань та поза ними;

в) за відмову від проходження допінг-контролю.

VІ. Вправи стронгмену та правила їх виконання

6.1. Учасники візьмуть участь у всіх 5-7 видах (види обираються організатором зі списку дисциплін, затвердженого Федерацією), згідно із розкладом турніру. Змагання проходять 1-2 дні, згідно із розкладом.

6.1.1. «Прогулянка фермера»

Атлет бере в обидві руки валізи і за сигналом судді починає рух вперед. При закінчені вправи атлет має занести валізи за фінішну лінію повністю.

Варіант 1 – вправа виконується на час. Атлет долає відрізки по 20 м, обходячи фішки . Перемагає той атлет, який пройде задану дистанцію в найкоротший час. Якщо атлет не вклався у відведений тайм ліміт, то фіксується його фактичний результат. Атлет має право ставити снаряди на підлогу будь-яку кількість разів у продовж тайм ліміту. За навмисне просування валіз по доріжці, атлет отримує 5 штрафних секунд за кожну спробу просування. Ліміт часу: 60 секунд. Дистанція 40 або 60 м.

Варіант 2 – вправа виконується на дистанцію. Атлет піднімає валізи та несе їх до першого падіння на підлогу. Перемагає той атлет, який подолав найбільшу дистанцію.

Вага  100, 120, 130,140, 150 або 175 кг.

Використовування лямок не дозволяється

6.1.2. «Супер йок»

Атлет, після стартового сигналу судді, бере на плчі супер-йок і починає рух вперед. При закінчені вправи атлет має перетнути фінішну лінію та занести  середину коромисла за фінішну лінію. Вправа виконується на час. Перемагає той атлет, який пройде задану дистанцію в найкоротший час. Якщо атлет не вклався у відведений тайм ліміт, то фіксується його фактичний результат. Атлет має право ставити снаряди на підлогу будь-яку кількість разів у продовж тайм ліміту. За навмисне просування супер-йоку по доріжці, атлет отримує 5 штрафних секунд за кожну спробу просування.

Вага – 260; 280; 300; 320; 360; 380; 400; 425; 450 кг.

Дистанція – 20 м.

Ліміт часу – 60 сек.

6.1.3. «Лог-ліфт»

Атлет, після стартового сигналу судді, піднімає лог-ліфт з підлоги, фіксуючи над головою (1 сек). Лікті та коліна мають бути випрямленими, стопи в одну лінію.  Забороняється утримування лог-ліфту на голові, підчас витискання з грудей та відривання обох рук від снаряду в процесі виконання. Після команди судді, атлет повертає снаряд у вихідне положення.

Варіант 1 –  вправа виконується на підняття максимальної ваги. Для визначення переможця спортсмен підходить до кожної ваги лог-ліфта до того часу, доки не забракне сил на фіксоване виконання спроби. Крок підвищення ваги та початкова вага снаряду визначаються положенням змагань. Перемагає той атлет, який зафіксував над головою найбільшу вагу.

Варіант 2 –  вправа виконується на кількість повторень за відведений тайм ліміт. Перемагає той атлет, який зафіксує найбільшу кількість разів. Суддя має давати команду, або свисток після кожної зарахованої спроби.

Ліміт часу: 60 секунд.

Вага: 90; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160 кг.

6.1.4. «Апполон Аксель»

Атлет, після стартового сигналу судді, піднімає амксель з підлоги, фіксуючи над головою (1 сек). Лікті та коліна мають бути випрямленими, стопи в одну лінію.   При піднятті акселя забороняється ставити та утримувати його на ремні. Після команди судді, атлет повертає снаряд у вихідне положення.

Варіант 1 –  вправа виконується на підняття максимальної ваги. Для визначення переможця спортсмен підходить до кожної ваги акселя до того часу, доки не забракне сил на фіксоване виконання спроби. Крок підвищення ваги та початкова вага снаряду визначаються положенням змагань. Перемагає той атлет, який зафіксував над головою найбільшу вагу.

Варіант 2 –  вправа виконується на кількість повторень за відведений тайм ліміт. Перемагає той атлет, який зафіксує найбільшу кількість разів. Суддя має давати команду, або свисток після кожної зарахованої спроби.

Ліміт часу: 60 секунд.

Вага: 90; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160 кг.

6.1.5. «Дамбл»

Атлет, після стартового сигналу судді, піднімає дамбл двома руками з підлоги, встановлює на плече та виштовхує однією рукою вгору, фіксуючи над головою фіксуючи над головою (1 сек). Лікоть (працюючої руки) та коліна мають бути випрямленими, стопи в одну лінію.   При піднятті дамба з плеча забороняється підтримувати його другою рукою. Після команди судді, атлет повертає снаряд у вихідне положення.

Варіант 1 –  вправа виконується на підняття максимальної ваги. Для визначення переможця спортсмен підходить до кожної ваги дамблу до того часу, доки не забракне сил на фіксоване виконання спроби. Крок підвищення ваги та початкова вага снаряду визначаються положенням змагань. Перемагає той атлет, який зафіксував над головою найбільшу вагу.

Варіант 2 –  вправа виконується на кількість повторень за відведений тайм ліміт. Перемагає той атлет, який зафіксує найбільшу кількість разів. Для наступного підйому атлет має опустити дамбл нижче рівня колін, т обто не обов’яково ставити на підлогу. Суддя має давати команду, або свисток після кожної зарахованої спроби.

Ліміт часу: 60 секунд.

Вага: 90; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160 кг.

6.1.6. «Вейт фор хай»

Атлет, після стартового сигналу судді, має перекинути снаряд  через перекладину (планку), висота якої збільшується із кожним наступним раундом. Спортсмен підбирає та підкидає вантаж (пивна кега, гиря спеціальної форми) двома руками (гиря підкидається однією рукою), попередньо розмахнувшись перед спробою. Початкова висота – 3 метри – є заліковою і той, хто не подолав її, вибуває з боротьби. Спортсмени здійснюють 3 підходи, маючи право пропускати певну висоту, попередивши про це суддю. Після кожної спроби спортсмен замовляє нову висоту. Дві поспіль невдалі спроби змушують спортсмена вийти з боротьби. Щабель збільшення висоти – 10 см.  За однаково взятої висоти, перемогу отримує той спортсмен, який подолав найбільшу висоту. Мінімальна висота планки, через яку перекидають снаряд – 3м.

Вага – 24 кг.

Ліміт часу – 60 сек.

6.1.7. «Тайєр фліп»

Атлет на час або на кількість перекидань (не менше чотирьох) виконує кантування великого скату. Перед спортсменом у вертикальному положенні , за стартовою лінією, поставлена велика тракторна шина. За сигналом судді, спортсмен штовхає шину вперед на землю і після цього перевертає шину у напрямку фінішної лінії або на кількість разів, поки не досягне фінішу (шина має бути у горизонтальному, а не вертикальному положенні). Спортсмени, які не змогли перекантувати покришку до фінішної лінії, своїм результатом вважають кількість перекидань або пройдену відстань.

Вага – до 400 кг.

Відстань –  20 м.

Ліміт часу – 60 секунд.

6.1.8. «Тяга»

Атлет  встає перед снарядом, нахиляється та захватує штангу, платформу, або аксель і після команди судді піднімає снаряд, тягнучи його вгору до повного випростання тіла. У фінальній позиції коліна мають бути випрямленими, плечі заведені назад. Після фіксації (1 сек) суддя дає команду «Down (опустити)», після чого атлет повертає снаряд у вихідне положення.

Варіант 1 –  вправа виконується на підняття максимальної ваги. Для визначення переможця спортсмен підходить до кожної ваги снаряду до того часу, доки не забракне сил на фіксоване виконання спроби. Крок підвищення ваги та початкова вага снаряду визначаються положенням змагань. Перемагає той атлет, який зафіксував над головою найбільшу вагу.

Варіант 2 –  вправа виконується на кількість повторень за відведений тайм ліміт. Перемагає той атлет, який зафіксує найбільшу кількість разів. Суддя має давати команду, або свисток після кожної зарахованої спроби.

Ліміт часу: 60 секунд.

Вага акселя: 150; 180; 200; 220; 250  кг. Лямки не дозволяються.

Вага штанги: 180; 200; 220; 260; 280; 300 кг. Лямки дозволяються.

6.1. 9. «Присідання з акселем на грудях»

Атлет бере аксель зі стійок на груди, робить крок вперед та після стартового сигналу судді починає присідати вниз. У нижньому положені лінія стегнової кістки має бути паралельна підлозі. Суддя фіксує повторення після повернення атлета у вихідне положення. Вправа виконується на кількість повторень за відведений тайм ліміт. Перемагає той атлет, який зафіксує найбільшу кількість разів. Суддя має давати команду, або свисток після кожної зарахованої спроби.

Ліміт часу: 60 секунд.

Вага акселя: 130;150; 180; 200; 220  кг.

6.1.10. «Шилд»

Атлет бере снаряд з підлоги, або підставки руками, охоплюючи його руками та несе його вперед. Точками опори зі снарядом мають бути тільки груди та живіт, рух із дотиком іншими частинами тулуба (плечі) – забороняється.

Варіант 1. Атлет виконує вправу на час, проходячи дистанцію 20 м. Перемагає той атлет, який подолав дистанцію найшвидше. Якщо атлет виронив снаряд із рук, то він має можливість знову підняти його до сигналу судді, що час вийшов. Ліміт часу 60 сек.

Варіант 2. Атлет виконує вправу на дистанцію, проходячи відрізки по 20 м і обходячи фішку на лінії двадцяти метрового відрізку, і несе шилд до першого падіння на підлогу. Перемагає той атлет, який подолав найбільшу дистанцію.

Вага 171 кг.

6.1.11. «Вікінг-прес»

Спортсмени піднімають спеціальну навантажену платформу, закріплену з однієї сторони, на кількість разів – повторень. За командою судді, спортсмен підходить до снаряда, стає на лінію, за ручки знімає платформу з підставки і починає жим з грудей. Спортсмен витискає вагу над головою на витягнутих прямих руках і фіксує на час до сигналу арбітра (1 сек). Коліна спортсмена не повинні бути зігнутими, ноги мають бути випрямлені, стопи нерухомі і в лінію. Далі спортсмен опускає вагу на груди і продовжує повторення з цієї позиції на максимальну кількість разів. Суддя має давати команду, або свисток після кожної зарахованої спроби.

Вага – до 160 кг.

Ліміт часу – 60 сек.

6.1.12. «Холд»

Спортсмен стоїть, витягнувши руки в сторони на рівні плечей, і кистями стискає рукоятки, що приєднані ланцюгами до снарада (наприклад, до автомобілів) по одному з кожного боку. Снаряди знаходяться на похилих площинах.  Коли спортсмен зайняв позицію, суддя дає перший сигнал (Приготуватись!/Напружитись!). Спортсмен дає знак, що він готовий, суддя дає сигнал відпустити снаряди ( зняти авто з гальм) і відлік часу пішов. Арбітр повідомить про закінчення виконання, коли спортсмен вже не може утримувати важелі і відпустив їх. Обмеження часу немає і спортсмен утримує вагу так довго, як тільки може.

6.1.13. «Крусіфікс»

Спортсмени стоять, притиснувши спину і сідниці до дошки, що за спиною, і витягнувши руки в сторони, утримують за ручки два важелі (снаряди)  – по одному в кожній руці. Руки притиснуті до горизонтальних пластин. Зайняти стартову позицію спортсмену допомагають два асистенти. Спортсмен, киваючи, дає знак про свою готовність, суддя дає сигнал асистентам відпустити снаряди і час пішов. Ноги спортсмена мають бути прямими, руки не повинні бути вище горизонтальної лінії і не зігнуті у ліктях (позиції кистей рук залежать від оснащення). Суддя зупиняє час, коли спортсмен опускає руки від пластин, відриває спину чи сідниці від дошки.

Предмети для утримання визначаються самостійно організаторами.

Вага :  від 12 кг до 24 кг

6.1.14. «Арм овер Арм»

Спортсмен займає стартову позицію сидячи, впираючи ноги в упор на підлозі, і за вказівкою судді бере канат, приєднаний до засобу пересування. Після стартового сигналу, спортсмен натягує канат і, знаходячись у сидячому положенні з ногами в упор, за канат, намагаючись перетягнути транспорт через фінішну лінію. Спортсмен має залишатися у положенні сидячи, протягом всього виконання вправи. Час буде зафіксовано, коли «перед» транспорту перетне фінішну лінію. Якщо спортсмен не зміг завершити тягу, то результат визначається відповідно до відстані, яку пройшов транспортний засіб. Дистанція – до 30 м.

Ліміт часу – 60 сек.

6.1.15. «Трак-пул»

Спортсмен встає на стартову лінію, одягає упряж або спеціальні лямки, прикріплені до транспортного засобу. Асистенти натягують канат, закріплений біля фінішної лінії. Спортсмен бере канат, сигналізує про свою готовність. Після стартового сигналу судді, асистенти відпускають канат, і спортсмен починає рух вперед, намагаючись дотягнути транспортний засіб до фінішної лінії. Час буде зафіксовано, коли атлет доторкнеться до фінішної лінії рукою. Якщо спортсмен не зміг завершити вправу, то результат визначається відповідно до відстані, яку пройшов транспортний засіб.

Дистанція – до 30 м.

Ліміт часу – 60 сек.

6.1.16. «Карусель Конана»

Вантаж прикріплений до металічного шеста, котрий вільно обертається навколо схожої на ворот основи, і прикріплений до неї з одного кінця.  Спортсмен бере другий кінець (поряд із вантажем) у зігнуті руки (зігнуті лікті). Після сигналу спортсмен піднімає шест з вантажем і має нести його так далеко, як тільки може, не опускаючи. Траєкторія руху описує коло, як це дозволяє снаряд. Місце, до якого переміщено вантаж, відмічається. Кожен спортсмен має нести вантаж в одному й тому ж напрямку.

Вага вантажу  300-400 кг, залежно від розташування вантажу на шесті.

Довжина шеста – 3-4 м.

6.1.17. «Пауер стейрс»

Атлет стоїть у стартовій позиції над першою гирею, руки на ручках. Три вантажі (гирі) від 150 до 275 кг (наприклад, 175 кг, 225 кг, 275 кг) мають бути підняті вгору по 5-ти сходинках і всі покладені на верхній платформі. Перша вага має бути піднята вгору перед тим, як буде піднята друга, і відповідно – третя після другої. На верхній платформі ваги мають бути розташовані так, щоб  вони не виступали за край та не зміщувалися. Перемагає той атлет, який швидше заклав всі гирі по сходинках, якщо атлет не вклався у відповідний ліміт часу, то переможець визначається по фактичній кількості подоланих сходинок.

Ліміт часу – 120 сек.

6.1.18. «Кулі Атласа»

Атлет стоїть у стартовій позиції над першою кулею, руки над нею. За командою судді, атлет має, послідовно від найлегшого до найважчого, підняти кулі на тумби. Перемагає той атлет, який швидше заклав всі кулі, якщо атлет не вклався у відповідний ліміт часу, то переможець визначається по фактичній кількості закладених куль. Якщо після закладення кулі на тумбу, куля падає на підлогу, то повторення не фіксується і атлет має знову закласти її, час при цьому не зупиняється. Дозволяється використання клею-такі.

 

Вага каменів – від 110 кг до 220 кг.

Кількість каменів – 4-6 шт.

Ліміт часу – 120 сек.

6.1.19. «Менхуд стоун»

Атлет стоїть у стартовій позиції над  кулею, руки над нею. За командою судді, атлет має підняти і перекинути кулю через планку висотою 135 см (асистенти мають повертати кулю у вихідне положення після кожного пертекидання атлетом) . Перемагає той атлет, який зробить найбільшу кількість перекидань за відведений час. Дозволяється використання клею-такі. Суддя має давати команду, або свисток після кожної зарахованої спроби.

 

Вага каменів – від 110 кг до 220 кг.

Ліміт часу – 60 сек.

6.1.20. «Віл бороу»

За сигналом судді, спортсмен за ручки піднімає тачку, або авто із закріпленими ручками за фаркоп і якомога швидше котить снаряд до фінішної лінії, і перетинає її передньою частиною снаряда (фініш). Перемагає той атлет, який пройде задану дистанцію в найкоротший час. Якщо атлет не вклався у відведений тайм ліміт, то фіксується його фактичний результат. Атлет має право ставити снаряди на підлогу будь-яку кількість разів у продовж тайм ліміту. За навмисне просування снаряду по доріжці (торкання задніми колесами підлоги у випадку із транспортуванням автівки), атлет отримує 5 штрафних секунд за кожну спробу просування. Ліміт часу: 60 секунд. Дистанція 20 м.

6.1.21. «Присідання із платформою»

Атлет бере гриф платформи на плечі і розташовує ноги за стартовою лінією, яка відповідає проекції грифу на підлозі. За командою судді, атлет починає виконувати присідання на кількість разів. Глибина сіду визначається паралеллю стегнової кістки до підлоги. Суддя фіксує повторення після повернення атлета у вихідне положення. Вправа виконується на кількість повторень за відведений тайм ліміт. Перемагає той атлет, який зафіксує найбільшу кількість разів. Суддя має давати команду, або свисток після кожного зарахованого підйому.

6.1.22. «Мас-реслінг»

Спортсмени сидять на матах, впираючись ногами в упор один на проти другого. За командою судді «Взяти» спортсмени обома руками захватують дерев’яну палку (довжиною 50 см і діаметром 5 см), за командою судді «Старт» намагаються силою спини та ніг перетягнути суперника на свою половину мата. Перемогою вважається перетягування суперника на свою частину, або випускання палки суперником. Пул (схватка) йде до двох перемог. Різкі рухи по вириванню палки з рук суперника заборонені.

VІІ. Зважування

7.1. Зважування учасників повинне проводиться не пізніше, ніж за дві години до оголошеного часу початку змагань у відповідній ваговій категорії. Усі спортсмени повинні пройти процедуру зважування, що проводиться в присутності призначених двох або трьох суддів У разі необхідності вагові категорії можуть бути об’єднані в один змагальний потік.

7.2. Для встановлення порядку зважування має бути проведене жеребкування. Якщо жеребкування не було проведене заздалегідь, воно проводиться перед початком зважування. Жеребкування також установлює порядок виходу спортсменів на змагання.

7.3. Зважування триває півтори години.

7.4. Зважування кожного учасника проводиться в кімнаті із зачиненими дверима, де знаходяться спортсмен, його тренер або представник і два (три) судді. З гігієнічних міркувань на ногах спортсмена мають бути одягнені шкарпетки або він мусить мати паперовий рушник для покриття платформи ваг.

7.5. Спортсмени можуть зважуватися оголеними або в нижній білизні, що відповідає правилам та не змінює значно вагу спортсмена. Якщо виникає питання про зважування без білизни, може бути призначене повторне зважування.

7.6. Кожний спортсмен може зважуватися тільки один раз. Повторне зважування дозволене лише спортсменам, у яких власна вага більша або менша ліміту категорії. Вони мають повернутися на зважування і пройти його в межах 1,5 години, інакше не будуть допущені до змагань у цій ваговій категорії. Спортсмен знову може зважитися тільки після того, як усі учасники цієї вагової категорії будуть викликані на процедуру зважування. Спортсмени, які намагаються підлаштувати свою вагу до названої вагової категорії, можуть зважуватися повторно кілька разів, але в межах часу, відведеного на зважування, і в порядку жеребкування. Спортсмен може бути зважений і після того, як півтори години вичерпано, але тільки в тому випадку, коли він з’явився на повторне зважування своєчасно, але через велику кількість спортсменів, які намагаються підігнати вагу, він не може встати на ваги. Судді можуть дозволити йому зважитися, але тільки один раз. Власну вагу учасника, що зафіксовано на зважуванні, не може бути оголошено до того, поки всі учасники не будуть зважені. Якщо спортсмен не пройшов процедуру зважування у ваговій категорії, в якій він був заявлений, він може бути допущений до участі у змаганнях більш важкої вагової категорії, у т.ч. і в процедурі зважування, але тільки в особистому заліку.

7.7. Спортсмену слід виступати у ваговій категорії, яка відповідає його вазі. Однак кожен спортсмен має право перейти до більш легкої або більш важкої категорії, ніж попередньо замовлено. Бажаючи використати це право, він мусить особисто звернутися до старшого судді в кімнаті зважування не пізніше ніж за 10 хв. до початку зважування у ваговій категорії, яку він зрештою обрав для себе. Бажаючи перейти до більш важкої категорії, він має повідомити про це старшого суддю тієї категорії (більш легкої), котру він обрав спочатку, не пізніше ніж за 10 хв. до початку зважування, щоб його вилучили із списку учасників цієї категорії. Якщо нова для спортсмена категорія розділена на групи, він автоматично включається до першої (слабкішої) групи.

VІІІ. Суддівська колегія

 

8.1. Обов’язки членів суддівської колегії

8.1.1. Суддівська колегія всеукраїнських змагань комплектується Колегією суддів ФСУ і затверджується Президією ФСУ не пізніше, ніж за 30 днів до початку змагань.

8.1.2. Судді, які викликані на суддівство, повинні бути членами ФСУ, мати примірник правил та форму, яку надають організатори.

8.1.3. Судді повинні знаходитися на місці змагань від початку і до їх завершення.

8.1.4. До регіональних змагань можуть залучатися судді, які не мають суддівської категорії.

8.1.5. Судді, які прибули на змагання, до початку технічної наради проходять реєстрацію й перевірку наявності в них суддівських атрибутів (форма тощо).

8.1.6. Судді зобов’язані досконало знати правила й положення про змагання, вміло їх використовувати, а також бути об’єктивними та принциповими у своїх рішеннях.

8.1.7. Присутність суддів на суддівських семінарах і щоденних суддівських нарадах — обов’язкова.

8.1.8. Склади суддівських бригад на кожен день в окремих вагових категоріях (або потоках) призначаються Головою КС, або головним суддею змагань, або його заступником.

8.1.9. До складу суддівської колегії входять судді, які мають постійні або тимчасові посади:

а) постійними суддівськими посадами є головний суддя та його заступники, головний секретар та його заступники, судді з нагородження та допінг-контролю;

б) тимчасовими суддівськими посадами (для суддівства змагань окремого потоку) є члени журі, секретар змагань та його помічники, суддя-інформатор, суддя-хронометрист, судді на дублюючому протоколі (інформаційному табло), технічний диспетчер, асистенти.

8.1.10. Заміна судді на резервного може здійснюватися: у зв’язку з його хворобою, у випадку отримання незадовільної оцінки за суддівство, у разі замовлення спортсменом рекордної ваги (якщо його суддівська категорія не відповідає вимогам правил).

8.1.11. Відповідальним за встановлення ваги залишається старший суддя. Він може використовувати таблицю встановлення ваги, що також має знаходитися у старшого асистента й на столі журі.

8.1.12. Якщо суддя сумнівається чи успішною була спроба, його оцінка має бути на користь спортсмена.

8.1.13. Судді, члени журі та асистенти, які знаходяться на змаганнях, не повинні вживати їжу, пити й жувати гумку. Члени журі можуть вживати безалкогольні напої.

8.1.14. Мобільні телефони суддів, асистентів та членів журі мають бути вимкненими впродовж робочого часу.

 

 

8.2. Головна суддівська колегія (ГСК).

8.2.1. До складу ГСК входять: Голова КС, головний суддя, його заступники, головний секретар і його заступники. Головою ГСК є Голова КС.

8.2.2. Головний суддя та головний секретар прибувають на місце змагань за добу до дня приїзду учасників та суддів.

8.2.3. Члени ГСК мають право:

а) вносити зміни до розкладу змагань;

б) затримати початок змагань або відмінити їх зовсім, якщо відсутній медичний персонал, устаткування та інвентар не готові до змагань або вийшли з ладу;

в) усувати від змагань спортсменів, представників, тренерів, суддів через порушення ними регламентуючих положень та правил.

8.2.4. Члени ГСК не мають права змінювати положення про змагання.

 

8.3. Журі

8.3.1. Контроль за суддівством змагань в окремому потоці від початку до закінчення процедури нагородження здійснює журі.

8.3.2. До складу журі входять судді міжнародної або національної категорії . Головою журі може бути Голова КС, або член КС, або головний суддя змагань, або найдосвідченіший суддя серед членів журі.

8.3.3. Журі має складатися із трьох суддів з різних регіонів (не поширюється на Голову КС ФСУ).

8.3.4. Функція журі — забезпечувати виконання технічних правил.

8.3.5. Під час змагань журі більшістю голосів може звільнити будь-якого суддю, якщо його рішення є некомпетентними. До звільнення цей суддя має бути попереджений.

8.3.6. Рішення суддів не може ставитись під сумнів, хоча помилки в суддівстві можуть допускатись. У цьому випадку суддя має дати пояснення до свого рішення, що є предметом попередження.

8.3.7. Якщо проти дій судді подано протест, суддя може бути попереджений про це.

8.3.8. Якщо в суддівстві допущено серйозну помилку, що суперечить правилам, журі може прийняти відповідне рішення для виправлення помилки і надати спортсмену додаткову спробу.

8.3.9. Тільки як виняток, журі більшістю голосів може змінити суддівське рішення, після консультації із суддями, якщо в суддівстві було допущено безсумнівну помилку.

8.3.10. Члени журі розміщуються так, щоб вони могли без перешкод бачити хід змагань. За столом журі сидять тільки його члени. Стіл журі має бути обладнаний мікрофоном. У розпорядження журі надаються: лист призначення суддів, таблиця рекордів, стартовий протокол потоку.

8.3.11. Перед початком змагань голова журі повинен пересвідчитися, що усі члени журі повністю знають свої функції та всі зміни чи доповнення до цих Правил.

8.3.12. Відбір спортсменів для допінг-контролю проводить журі за допомогою жеребкування.

8.3.13. Якщо змагання супроводжуються музикою, журі визначає гучність звукового обладнання.

8.4. Головний суддя та його заступники

8.4.1. Головний суддя несе відповідальність за якість проведення змагань і суддівство перед організацією, яка проводить змагання та перед ФСУ (регіональними осередками ФСУ).

8.4.2. Обов’язки головного судді перед початком змагань:

а) перевірка готовності місць змагань, допоміжних приміщень, обладнання та інвентарю;

б) проведення технічної наради суддівської колегії разом із представниками, тренерами;

Для проведення технічної наради головний суддя повинен:

а) підготувати відповідне місце для технічної наради;

б) разом із головою КС скласти список суддів;

в) разом із головою КС визначити на технічній нараді склад суддів й журі на перший день змагань, інші можуть затверджуватися пізніше; інформація про це повинна бути в інформаційному листі  на дошці оголошень.

Після технічної наради головний суддя повинен:

а) розмістити інформацію про призначення суддів на дошці оголошень;

б) провести інструктаж з лікарем змагань, асистентами, обслуговуючим персоналом.

8.4.3. Обов’язки головного судді в ході змагань:

а) разом із головою КС затвердження складів суддівських бригад;

б) проведення після кожного дня змагань нарад представників, тренерів і суддів із метою затвердження результатів змагань.

8.4.4. Обов’язком головного судді (голови КС) після закінчення змагань є підготовка звіту про змагання та передача його (упродовж 3-х днів) до ФСУ і спортивної установи, яка проводила змагання.

8.4.5. За відсутності головного судді його обов’язки виконує один із його заступників (як правило 2-3 особи).

 

8.5. Виконавчий директор

Виконавчий директор призначається на змаганнях. Його функції може виконувати головний суддя змагань. Виконавчий директор відповідає за технічне і організаційне забезпечення змагань.

8.5.1. Технічний контрольний лист повинен бути заповнений виконавчим директором. Такий контрольний лист повинен бути направлений генеральному секретареві ФСУ, а копія — голові колегії суддів ФСУ.

8.5.2. Вимоги, що перелічені нижче, які виконавчий директор змагання повинен виконати, вважаються мінімальними. У разі виникнення ускладнень з виконанням цих вимог, організатору потрібно повідомити про них генеральному секретарю голову колегії суддів ФСУ до того, як буде розіслане запрошення на змагання.

Місце проведення змагання Місце проведення змагання повинно мати достатньо місця, щоб могли розміститися глядачі і учасники. На площадці повинно бути досить місця для суддів, журі, помосту тощо. Якщо на площадці недостатньо місця, тоді журі і судді можуть розташовуватися біля площадки, але в зручному для огляду місці.

Дошка (екран) для демонстрації ходу змагань (дубль-протокол) повинна знаходитися збоку від помосту, але не за ним. Обладнання, на якому буде проводитися змагання, повинне бути схвалене WSF/ФСУ

Кімната зважування У кімнаті зважування повинні бути:

а) перевірені ваги, сертифікат на ваги;

б) стіл і стільці для суддів.

Головний секретар змагань або його заступник передає старшому судді конверт із картками учасників, картки заявок, протокол перевірки екіпіровки, протокол асистентів, стартовий протокол, список фірм-виробників екіпіровки, продукція яких дозволена WSF для використання на змаганні.

Кімната перевірки екіпіровки Бажано. У кімнаті повинні бути: стіл і стільці для суддів, стільці для спортсменів
Роздягальня для спортсменів Повинна відповідати загальноприйнятим нормам
Кімната лікаря Лікар повинен бути обов’язково
Кімната масажиста-хіропрактика Бажано
Кімната допінг-контролю У кімнаті повинні бути:

a) напої (вода тощо) у закупореному вигляді;

б) стіл і стільці для персон, які проводять тестування;

в) стільці для спортсменів, які чекають на тестування;

г) холодильник для зберігання проб

Офіс змагань В офісі повинно бути розташоване наступне обладнання:

a) розмножувальний апарат;

б) комп’ютер та принтер;

в) достатня кількість паперу для розмноження й друкування;

г) достатня кількість необхідної документації для проведення змагань.

Посадові особи Виконавчий директор повинен призначити виконавців у достатній кількості, щоб забезпечити ефективну роботу.

Список посадових осіб:

a) суддя церемонії нагородження;

б) суддя-секундометрист;

в) асистенти

Організатор (Виконавчий директор) зобов’язаний підтвердити (по вищезгаданих пунктах) готовність до змагань і надати технічному секретареві ФСУ не пізніше, ніж за 6 місяців (для всеукраїнських змагань по окремому розпорядженню), наступний документ:

Я, _________________________, підтверджую, що вищезгадані вимоги будуть додержані мною під час проведення змагання

Дата                                                          Підпис організатора

Адреса……………                              Тел……                          Факс. …..

8.6. Головний секретар та його заступники (помічники)

8.6.1. Головний секретар працює під керівництвом головного судді і виконує такі обов’язки:

а) бере участь у роботі мандатної комісії;

б) готує, опрацьовує й розповсюджує суддівську документацію;

в) інструктує й керує роботою секретарів змагань та працівників секретаріату;

г) контролює якість оформлення протоколів змагань та проводить підрахунки командних результатів;

ґ) надає інформацію про хід змагань судді-інформатору, представникам команд, представникам засобів масової інформації;

д) оформляє акти встановлених світових та європейських рекордів, готує матеріали до звіту про змагання, затверджує своїм підписом витяги з протоколів;

е) перед початком змагань кожної вагової категорії готує для журі примірники стартових протоколів та лист призначення суддів.

є) заповнює список усіх замовлених учасників у кожній ваговій категорії, виготовляє копії і роздає для всіх старших суддів у конверті разом з іншими необхідними протоколами й документами.

8.6.2. Головний секретар працює із суддівською документацією, яку умовно поділяють на підготовчу, основну і заключну.

Підготовча документація регламент змагань,

іменні заявки ,

заяви представників команд або спортсменів,

особисті картки спортсменів (картки учасників) ,

таблиці оцінки командних результатів,

правила змагань

Основна документація протоколи жеребкування,

робочий протокол змагань,

довідки лікаря,

спортивна класифікація,

таблиця рекордів,

письмові протести та рішення з них

Заключна документація акти рекордів,

витяги з протоколів ,

звіт головного судді про змагання  (додаток 3),

фінальний протокол змагань  (додаток 4),

звіт лікаря змагань

8.6.3. Обов’язки заступників (помічників) головного секретаря в кожному конкретному випадку визначає сам головний секретар.

 

8.7. Судді на площадці

8.7.1. До складу суддів на площадці входять: старший суддя і два судді, які мають рівні права щодо оцінки виконання спроб спортсменами.

8.7.2. Судді на площадці зобов’язані: зважувати спортсменів потоку, в якому вони здійснюють суддівство, проводити перевірку екіпіровки, оцінювати правильність виконання змагальних вправ під час суддівства на помості, спостерігати за правильністю встановлення ваги.

8.7.3. Додатковими обов’язками старшого судді є: контроль за правильністю встановлення ваги, за екіпіровкою учасників, порядком на площадці і біля нього, керування асистентами на помості в ході змагань.

 

8.8. Секретар змагань та його помічник

8.8.1. Обов’язки секретаря:

а) перед початком змагань у ваговій категорії (потоці) одержати в секретаріаті заповнені картки учасників, таблицю рекордів, стартові (робочі) протоколи;

б) одразу ж після звершення процедури зважування передати картки учасників комп’ютерному секретареві для введення інформації до комп’ютерної;

в) вести змагання відповідно до вимог чинних правил змагань, оголошувати вагу чергової спроби й прізвище спортсмена. Коли вагу встановлено, старший суддя сигналізує про це секретарю, який, у свою чергу, негайно оголошує, що вагу встановлено, і називає спортсмена, який повинен виконувати спробу, та наступних двох спортсменів, які готуються;

г) після закінчення змагань у потоці опрацювати картки учасників, робочий протокол, подати їх на підпис суддям на площадці старшому судді, голові журі та підписати самому і передати документацію головному секретареві.

8.8.2. Помічник секретаря повинен одержати від секретаря робочий протокол змагань у потоці, вести його охайно, брати в учасників або тренерів картки замовлення спроб, заносити замовлену вагу до протоколу та передавати їх секретареві.

8.9. Суддя-інформатор

8.9.1. У змаганнях може брати участь суддя-інформатор, який інформує глядачів, суддів, учасників і тренерів щодо програми, ходу змагань, рекордів, проміжних та кінцевих результатів спортсменів, представлення призерів змагань у ході процедури нагородження, а також осіб, які її проводять. Суддя-інформатор призначається з осіб, які вільно володіють українською мовою, мають здібності диктора.

8.9.2. Оголошення судді-інформатора не повинні заважати роботі секретаря або спортсменам.

 

8.10. Технічний диспетчер

Технічний диспетчер (ТД) призначається з числа досвідчених суддів. У його обов’язки входить участь у процедурі обстеження екіпіровки, контроль за дотриманням порядку в розміночному залі, у місці підготовки учасників змагань до виходу на площадку. ТД контролює вихід на площадку саме того спортсмена, якого викликано, та використання ним тільки тієї екіпіровки, яка пройшла перевірку. Перед виходом до рекордної ваги спортсмен в обов’язковому порядку повинен представити для огляду ТД ті предмети екіпіровки, які він збирається використати під час підходу.

8.11. Судді-асистенти

Судді-асистенти  відповідають за своєчасне підготування інвентарю для виконання змагальних спроб спортсменами, проводять монтаж/демонтаж площадки.

8.12. Загальні вимоги до проведення змагань зі стронгмену.

8.12.1. Під час виконання вправи тільки спортсмену, асистентам і суддям дозволяється знаходитись на площадці. Тренери залишаються в межах місця, визначеного для них ГСК.

8.12.2. Вага снаряду повинна оголошуватися в кілограмах. Мінімальне збільшення ваги – 0,5 кг.

8.12.3. Відповідальність за рішення, що приймаються у разі помилки в установці ваги снаряду або неправильного оголошення, зробленого секретарем, лежить виключно на старшому судді. Його рішення повідомляється секретареві, який дає відповідне оголошення.

8.12.4. Якщо під час розминки чи змагань спортсмен скаржиться на травму або його здоров’ю загрожує небезпека, черговий лікар має право на огляд спортсмена. Якщо лікар вважає, що спортсмену не варто продовжувати змагання, він повинен повідомити свою думку журі й представнику команди. Лікар повинен навести докази, перш, ніж вилучити (зняти) спортсмена зі змагань.

8.12.5. Будь-який спортсмен або тренер, який порушує порядок біля змагального площадки, що призводить до дискредитації спорту, повинні офіційно попереджатися. Якщо порушення продовжується, журі, а в його відсутність — судді, можуть дискваліфікувати спортсмена або тренера і примусити їх покинути змагання. Представник команди повинен бути офіційно проінформований про попередження й дискваліфікацію.

8.12.6. Журі й судді мають право негайно дискваліфікувати спортсмена, якщо вони вважають, що було серйозне порушення правил. Представник команди повинен негайно бути про це проінформований.

8.12.7. На змаганнях усі протести на суддівські рішення, скарги, що стосуються ходу змагань або проти будь-яких осіб, які беруть участь у змаганнях, повинні подаватися в журі у письмовому вигляді. Протест або скарга повинні передаватися представником (тренером) команди голові журі. Це повинно бути зроблено відразу ж за дією, на яку подається протест або скарга.

8.12.8. Якщо необхідно, журі може припинити змагання і розглянути заяву для прийняття рішення. Після розгляду й визначення рішення більшістю голосів членів журі голова інформує про нього. Вердикт журі остаточний і не дає права звертатися з апеляцією до іншого органу. Призупинені змагання поновлюються після того, як наступному спортсменові надається для підготовки 3 хвилини.

8.12.9. Спортсмен самостійно оглядає стан інвентарю до початку виконання вправи. Якщо після сигналу судді, про початок вправи, спортсмен виявляє несправність обладнання, то час на виконання не зупиняється і фіксується фактичний результат спортсмена.

8.13. Лікар змагань

8.13.1. Лікар змагань призначається із числа досвідчених медичних працівників, він входить до складу суддівської колегії й відповідає за медичне обслуговування змагань.

8.13.2. Лікар змагань:

а)  бере участь у роботі мандатної комісії;

б)  перевіряє правильність оформлення заявок, наявність у них візи лікаря команди про допуск до змагань;

в)  проводить зовнішній огляд учасників на зважуванні;

г)  стежить за дотриманням санітарно-гігієнічних умов проведення змагань;

д)  здійснює медичне спостереження за учасниками в процесі змагань, а також надає допомогу при захворюваннях і травмах за заявою секунданта (тренера) або представника команди;

е) по закінченні змагань представляє звіт про їх медико-санітарне забезпечення, порушення санітарних норм.

8.13.3. Медичну допомогу учасникові на змаганнях здійснює лікар. Судді, представник, тренер й інші особи діють тільки за вказівкою лікаря.

8.13.4. Лікар ухвалює рішення щодо допуску до змагань учасника, що одержав травму.

8.13.5.Медичні працівники розташовуються в зручному місці (на вході-виході учасників) за столом, повинні бути одягнені в медичні халати, мати видимі знаки їхньої професійної приналежності, необхідні медикаменти, обладнання й інструмент.

ІХ. Рекорди

Якщо спортсмен демонструє рекордне досягнення в одній із стандартних вправ, то протокол змагань зі всіма відповідними підписами разом із відеозаписом виконання вправи направляється в технічний комітет WSF, який в 30-ти денний строк мусить дати остаточну відповідь про затвердження, або відмову у реєстрації рекорду.

Х. Антидопінговий контроль, страховка та безпека

 • Організатори підтримують заборону на застосування всіх видів заборонених стимуляторів.

 

10.2. Кожен спортсмен перед турніром зобов’язаний підписати контракт на турнір, самостійно застрахуватися і підписати відмову від претензій у разі травм чи випадків необережного поводження зі снарядами. Перед кожним турніром проводиться інструктаж з правил безпеки, спортсмени розписуються у книзі інструктажів. У відповідальності кожного спортсмена перед кожним підходом перевірити і за необхідності підлаштувати обладнання в інтересах безпеки, зручності тощо, наприклад пристосувати лямки, упряжки, витерти снаряди і т.д.

Директор Департаменту спорту
вищих досягнень Держмолодьспорту                                          А.К. Артем’єв